იმიტირებული სასამართლო პროცესი (საქმე XVII - სამუშაოზე აღდგენა)


სასამართლო მაუწყებლის პროექტის ფარგლებში, გთავაზობთ იმიტირებული სასამართლო პროცესების ვიდეო-სერიას, რომელიც განხორციელდა 2010 წელს გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების (GIZ) ფინანსური მხარდაჭერით.სასამართლო მაუწყებლის პროექტი ხორციელდება თბილისის სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარის ბიუროს მიერ.

Recent Searches